Spelregels bij "de liefste labradoodles"

We zorgen met veel liefde en plezier voor jullie en onze liefste labradoodles. Voor de veiligheid en gezondheid van alle doodles hebben we een aantal spelregels opgesteld:

 • Alle doodles die bij ons logeren worden liefdevol en met respect opgevangen in ons huis!
 • We vangen labradoodles, golden doodles, andere poedel kruisingen en waterhonden op. Natuurlijk vanwege hun gezellige en sociale karakter en omdat ze goed met elkaar kunnen opschieten; maar ook in verband met allergie van een van onze kinderen.
 • We vangen alleen doodles op die sociaal zijn naar kinderen en andere honden. Dat is bij doodles gelukkig bijna altijd het geval! 
 • We vragen jullie om bijzonder gedrag van tevoren aan te geven in ons inschrijfformulier. Dan kunnen we er rekening mee houden. Wanneer dit gedrag pas tijdens het verblijf blijkt en niet verenigbaar is met ons gezin, houden wij ons het recht voor een ander onderkomen voor jullie doodle te zoeken. Dit is gelukkig nog nooit voorgekomen.
 • Wij vangen teefjes en geholpen reutjes op. Loopse teefjes en intacte reutjes alleen in overleg; vanwege onze andere loges en eigen doodles.
 • Jullie doodle is inge├źnt volgens het normale vaccinatieschema en krijgt de jaarlijkse vaccinaties tegen HCC, hondenziekte, Parvo en ziekte van Weil. Natuurlijk mag hij of zij ook getiterd zijn. We vragen daarvan van tevoren bewijs middels een kopie van het hondenpaspoort. 
 • Onze eigen doodles krijgen jaarlijks een titerbepaling en worden zo nodig gevaccineerd.
 • Onze doodles worden regelmatig ontwormd en behandeld tegen vlooien. We gaan er van uit dat dat voor jullie doodles ook geldt.
 • Jullie WA-verzekering geldt ook voor jullie doodle als die bij ons logeert en schade veroorzaakt. We zullen eventuele schade dan ook bij jullie in rekening brengen. Wij doen natuurlijk ons uiterste best om ervoor te zorgen dat er geen schade ontstaat! 
 • Wanneer nodig gaan we met jullie doodle naar de dierenarts. We proberen van tevoren met jullie te overleggen, maar als dat niet lukt, besluiten wij of een bezoek nodig is. De eigenaar betaalt de gemaakte kosten terug op basis van de factuur van (onze eigen) dierenarts.
 • Wanneer er van tevoren bekend is dat er medische verzorging en evt. bezoeken aan de DA nodig zijn, kunnen we jullie doodle alleen opvangen in onderling overleg. We houden dan rekening met onze bezetting. 
 • Voor wondverzorging en bezoeken aan de dierenarts kunnen we eventueel aanvullende kosten berekenen. Dit overleggen we altijd van tevoren. Het toedienen van medicijnen brengt geen extra kosten met zich mee.
 • We laten de doodles altijd los in losloopgebieden, in ons huis en in onze afgesloten tuin. We verzekeren ons er eerst van dat jullie doodle goed bij de roedel blijft en oefenen indien nodig eerst in de tuin en op een afgesloten speelveld. Mocht een doodle ondanks alle zorgen weglopen, dan valt eventuele schade aan hemzelf of de omgeving onder jullie eigen WA-verzekering
 • Bij vervoer in de auto zitten de doodles vast met een gordel.